ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලියේ දී රාජ්‍ය අංශයේ තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට නවගත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සමත්විය.

2018 වර්ෂයේදී පැවැත්වුණු මෙම ඇගයීම් ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵල ඊයේ (01) නිකුත් කෙරිණි.

තොරතුරු දත්ත පද්ධති පවත්වාගෙන යාම, අවම පහසුකම් මධ්‍යයේ වුව ඵලදායි කාර්යාල ක්‍රම අනුගමනය කිරීම, සමාජ සේවා කටයුතු ප්‍රශංසනීය අයුරින් පවත්වාගෙන යාම මෙම ජයග්‍රහනයට හේතු විය.

 

News & Events

28
Aug2017

ඵලදායිතා සම්මාන තෙවන ස්ථානය නවගත්තේගමට...

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ...

Scroll To Top